Skip to main content

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

            

           Sáng ngày 05/7/2024 tại nhà Văn hóa xã Vân Nham ủy ban nhân dân xã Vân Nham phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Hữu Lũng, đội quản lý thị trường số 4 (tổ công tác tại địa bàn huyện Hữu Lũng) tổ chức hội nghị Tuyên Truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tham gia hội có có đại biểu là Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Vân Nham; công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã Thanh Sơn, Vân Nham, Đồng Tiến; Công an xã; Đại biểu các thôn: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc phó Trưởng thôn, Trưởng ban CTMT; chi hội trưởng hoặc chi hội phó các Hội: Nông dân, Cựu chiến binh, phụ nữ; Đoàn thanh niên, người uy tín hoặc đại diện hộ gia đình của 3 xã Vân Nham, Thanh Sơn, Đồng Tiến.

Nội dung hội nghị: Tuyên truyền, phổ biến Văn minh thương mại và thương mại điện tử, bán hàng đa cấp; Tội phạm sử dụng công nghệ cao.

          Một số hình ảnh tại hội nghị:

1

 

1

Hoàng Hằng

VHXH

About