Skip to main content

Hưởng ứng ngày chủ nhật xanh năm 2022

Thực hiện hướng dẫn số 30/HD-HĐTN, ngày 14/3/2022 về về tổ chức các hoạt động ngày chủ nhật xanh năm 2022. Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn xã đối với các hoạt động vì cộng đồng xanh sạch đẹp; xây dựng nông thôn mới xây dựng hành vi thân thiện với môi trường trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Đoàn xã Vân Nham tổ chức quyét dọn, nhổ cỏ tuyến đường thanh niên tự quản tại thôn Thuyền xã Vân Nham với 20 Đoàn viên thanh niên tham gia. 

Một số hình ảnh:

1

1

Hoàng Hằng, VHXH