Skip to main content

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TÀI NGUYÊN DU LỊCH XÃ YÊN THỊNH, HUYỆN HỮU LŨNG

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TÀI NGUYÊN DU LỊCH

XÃ YÊN THỊNH, HUYỆN HỮU LŨNG

 

http://dulichlangson.com.vn/wp-content/uploads/2020/02/DJI_0010.jpg

 

Hình 1: Một góc xã Yên Thịnh

 

Hình 2: Làng du lịch sinh thái cộng đồng xã Yên Thịnh.

 

 

Hình 3: Homestay tại Làng du lịch sinh thái cộng đồng xã Yên Thịnh.

 

 

Hình 4: Homestay tại Làng du lịch sinh thái cộng đồng xã Yên Thịnh.

 

 

 

Hình 5: Vật dụng trang trí tại homestay Làng du lịch sinh thái cộng đồng.

 

 

Hình 6: Hộ homestay Yên Thịnh chế biến thực phẩm phục vụ du khách.

 

 

http://dulichlangson.com.vn/wp-content/uploads/2020/02/DJI_0019.jpg

 

Hình 7: Một điểm leo núi thể thao mạo hiểm đã được đưa vào hoạt động.

 

 

 

Hình 8: Một điểm leo núi thể thao mạo hiểm đã được đưa vào hoạt động.

 

 

Hình 9: Hồ Lân Ty xã Yên Thịnh.

 

 

Hình 10: Hồ Lân Cút xã Yên Thịnh.

 

Hình 11: Thác Sa Dầu xã Yên Thịnh.

 

 

Hình 12: Thác Sa Dầu xã Yên Thịnh.

 

Hình 13: Lễ hội Trò Ngô Làng Giàng xã Yên Thịnh.

 

 

Hình 14: Lễ hội Trò Ngô Làng Giàng xã Yên Thịnh.

 

                                        Sưu tầm và tổng hợp: Khổng Hồng Minh – Hoàng Thị Tuyết

                                                                                   Phòng VH&TT

About