Skip to main content

Ngân hàng CSXH huyện Hữu Lũng tuyên truyền huy động tiền gửi tiết kiệm

Ngày 15/9, tại UBND xã Vân Nham, Ngân hàng CSXH huyện Hữu Lũng  giao dịch tháng 9 tại UBND xã Vân Nham công tác giao dịch chủ yếu là thu lãi, trả lãi theo kỳ và quay vòng vốn cho các hộ có nhu cầu vay. Cùng với đó ông Nguyễn Thanh Phong phó giám đốc ngân hàng chính sách xã hội huyên Hữu Lũng đã tổ chức tuyên truyền cho các tổ vay vay vốn triển khai huy động tiền gửi tiết kiệm. Tham gia có 21 tổ vay vốn trên địa bàn xã.

  Tổng số dư nợ tính đến ngày 15/09/2021 là  28.910.500.000 đồng , tổng thu nợ tháng 9 là 1.021.000.000 đồng. Trong tháng 9 tổng số tiền gửi tiết kiệm xã Vân Nham huy động được là 54.000.000 đồng.

Giao dịch tại UBND xã Vân Nham

Trong những năm qua, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã phát huy được hiệu quả to lớn, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Thông qua các chương trình cho vay tín dụng ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội, nhiều hội viên, đoàn viên, hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn  xã đã được vay vốn với lãi xuất thấp để phát triển kinh tế, giảm nghèo và nâng cao đời sống.

Đẩy mạnh huy động tiết kiệm trong nhân dân để bổ sung vào nguồn vốn cho vay. Từ nguồn huy động tiết kiệm này đã có nhiều hộ nghèo, gia đình thuộc diện chính sách trên địa bàn tỉnh có thêm cơ hội vay vốn để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Hoàng Hằng

        VHXH