Skip to main content

Khi xảy ra tranh chấp với tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng nên làm như thế nào

Khi xảy ra tranh chấp với tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng nên làm như thế nào?

Trả lời:

Khi có tranh chấp xảy ra, để đảm bảo hiệu quả, người tiêu dùng nên ưu tiên thực hiện giải quyết theo phương thức thương lượng hoặc hòa giải trước khi sử dụng phương thức trọng tài hoặc khởi kiện ra tòa án. Cụ thể, khi có tranh chấp xảy ra, người tiêu dùng có thể thực hiện các bước như sau:

(i) Tìm hiểu các quy định pháp luật về BVQLNTD và các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan đến vụ việc như Bộ luật Dân sự, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Luật An toàn thực phẩm, Luật An toàn thông tin, v.v… để hiểu rõ quyền và trách nhiệm của các bên trong vụ việc.

(ii) Vận dụng các quy định pháp luật về BVQLNTD để chủ động tiến hành thương lượng với tổ chức, cá nhân kinh doanh. Việc thương lượng dựa trên những yêu cầu của người tiêu dùng đưa ra đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ. Người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ các thiệt hại đã xảy ra đối với mình, theo đó đề nghị các tổ chức cá nhân, kinh doanh có biện pháp hỗ trợ, bồi thường, bồi hoàn phù hợp.

(iii) Nếu tổ chức, cá nhân kinh doanh không giải quyết thỏa đáng yêu cầu, người tiêu dùng có thể liên hệ với Hội BVQLNTD hoặc với Sở Công Thương của tỉnh hoặc với UBND cấp huyện, cấp xã tại địa phương hoặc với Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương để đề nghị tư vấn, hỗ trợ giải quyết (Danh sách các Sở Công Thương và các Hội BVQLNTD xin xem tại Phụ lục đính kèm).

(iv) Trường hợp thấy rằng việc tư vấn, hỗ trợ giải quyết của các cơ quan, tổ chức nói trên chưa đạt được mục đích của mình, người tiêu dùng có thể sử dụng phương thức giải quyết tại trọng tài hoặc khởi kiện vụ việc ra tòa án để giải quyết theo quy định của pháp luật.

About