Skip to main content
Trích yếu KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã phù hợp với trẻ em năm 2023
Số hiệu văn bản
25/KH-UBND
Ngày ban hành
02-03-2023
Lĩnh vực
Loại văn bản

About