Skip to main content

Hội đồng nhân dân xã Vân Nham tổ chức kỳ họp thứ hai khóa II nhiệm kỳ 2021-226

           Ngày 29/7/2021 HĐND xã  Vân Nham tổ chức họp kỳ họp thứ hai khóa II nhiệm kỳ 2021-2026.

          Đến dự hội nghị có đồng chí  Mai Xuân Thắng, ủy viên BTV Huyện ủy, phó chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Đảng ủy xã; 24 đại biểu HĐND xã; toàn thể cán bộ, công chức xã; các bí thư chi bộ trưởng các thôn; Hiệu trưởng các trường học trực thuộc xã; trưởng Trạm y tế xã.

Toàn cảnh kỳ họp

          Kỳ họp đã thông qua báo cáo của UBND xã  về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, tố cáo của công dân; báo cáo thẩm tra của ban kinh tế - xã hội; báo cáo thẩm tra của ban pháp chế; thông báo của UBMTTQ xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của UBMTTQ xã đối với HĐND xã và UBND xã; báo cáo hoạt động, kết quả giám sát của thường trực HĐND xã; thông qua các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm, công tác thu chi ngân sách.

          Trong kỳ họp cũng thảo luận và trả lời một số nội dung chủ yếu trong các lĩnh vực: đất đai, xây dựng đường giao thông, việc chi trả phụ cấp cho các thôn...

Tới dự kỳ họp đồng chí Mai Xuân Thắng, ủy viên BTV Huyện ủy, phó chủ tịch HĐND huyện có ý kiến phát biểu ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021 và cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được.

 

Đồng chí Mai Xuân,  ủy viên BTV Huyện ủy, phó chủ tịch HĐND huyện

phát biểu tại kỳ họp

Đồng chí nhấn mạnh đề nghị xã quan tâm phấn đấu đạt kết quả cao hơn nữa  nhất là công tác phát triển kinh tế xã hội, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19,  quan tâm đến công tác giảm nghèo, thực hiện chế độ chính sách người có công đặc biệt là công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Hoàng Hằng

VHXH

 

 

About