Skip to main content

Họp trực tuyến 3 cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn<p class="text-align-justify"><span style="font-size:14pt"><span style="tab-stops:47.25pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman

        Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong nước và trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, chiều ngày 28/7/2021 UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến 3 cấp do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu UBND tỉnh có Đồng chí Hồ Tiến Thiệu Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp; Điểm cầu tại các huyện, thành phố gồm Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện.  

Tại điểm cầu UBND xã Vân Nham có các Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã đều có mặt đông đủ.

Toàn cảnh tại điểm cầu UBND xã Vân Nham

          Tại cuộc họp Sở y tế Lạng Sơn đã thông qua Báo cáo Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới ; các báo cáo, ý kiến của các đơn vị về công tác phòng chống dịch.

          Kết thúc cuộc họp đồng chí Hồ Tiến Thiệu Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh các huyện, thành phố, các thị trấn, các xã cần tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch đặc biệt tại các khu vực cửa khẩu; căn cứ tình hình thực tế triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình địa phương; Duy trì hoạt động nghiêm túc các chốt kiểm dịch; Kiểm soát chặt chẽ người từ địa phương khác trở về phải cách ly y tế, phát huy hiệu quả vai trò của tổ COVID cộng đồng; đẩy nhanh tiến độ tiêm vacxin và tuyên truyền để người dân đăng ký‎ tiêm phòng vacxin; đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, ổn định xã hội vận động người dân ủng hộ cho quỹ phòng chống COVID-19.

Hoàng Hằng

VHXH

 

 

About