Skip to main content

Dân quân tự vệ ra quân làm Công tác dân vận

Trong đợt huấn luyện DQTV vào tháng 4/2021 Do tình hình dịch bệnh và thực hiện giãn cách xã hội trong tháng 6/2021 huấn luyện dân quân tạm dừng. Khi tình hình dịch đã ổn định ngày 03/8/2021 Ban CHQS xã Vân Nham đã triệu tập dân quân huấn luyện trở lại.

Thực hiện công tác dân vận năm 2021. Sáng ngày 04/8/2021, Ban Chỉ huy quân sự xã Vân Nham đã huy động 15 chiến sỹ  DQTV trên địa bàn, ra quân làm công tác dân vận sửa chữa, lợp nhà cho hộ gia đình ông Triệu Văn Thân ở thôn Thuyền bị gió thổi bay mái nhà do thiên tai. Ông Triệu Văn Thân là gia đình thuộc hộ nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chỉ có một mình, trong đợt mưa gió ngày 03/8/2021 nhà Ông Triệu Văn Thân bị gió cuốn tốc mái nhà.

Dân quân tự vệ giúp lợp mái nhà

Nhận được thông tin từ thôn sáng ngày 04/8/2021 Ban chỉ huy quân sự xã đã huy động 15 chiến sỹ  DQTV  tiến hành giúp lợp lại mái nhà, dọn dẹp, phát quang gần nhà cho ông Triệu Văn Thân.

Dân quân tự vệ giúp lợp mái nhà

          Thực hiện công tác dân vận cũng trong buổi chiều ngày 03/8/ DQTV xã cũng giúp bà con dân thôn Lương sửa chữa nhà cửa; giúp hộ gia đình ông Hà Văn Thành thôn Lương hót đất sạt lở vào nhà do mưa lũ.

Đây là một trong những nội dung nằm trong chương trình huấn luyện DQTV làm công tác vận động quần chúng. Hoạt động ý nghĩa này ngoài việc tổ chức cho lực lượng dân quân tự vệ tham gia giúp đỡ người dân ngay tại cộng đồng, còn góp phần tuyên truyền, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng DQTV xã; củng cố tình quân dân đoàn kết, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Dân quân tự vệ giúp lợp mái nhà

Hoàng Hằng

VHXH

About