Skip to main content

Công tác chi trả trợ cấp hàng tháng cho người có công

Trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước để thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh và tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã cống hiến, hy sinh xương máu trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp nối truyền thống đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, trong những năm qua, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trật Tổ quốc xã Vân Nham luôn quan tâm  quan tâm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách của người có công và thân nhân người có công với cách mạng.

Việc tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được xác định là một trong những  nhiệm vụ quan trọng được UBND xã quan tâm, chú trọng thực hiện.

Đối tượng nhận trợ cấp

Trong tháng 8/2021 UBND xã  thực hiện chi trả chế độ trợ cấp tháng 8/2021 cho đối tượng, thương bệnh binh, tuất liệt sỹ, tuất bệnh binh… tổng số người chi trả 46 người với tổng số tiền 84.418.000 đồng, chi trả 01 trợ cấp hưởng mai táng phí đối với thân nhân của ngườu có công với cách mạng 14.900.000đ. Chi trả mai táng phí 02 trường hợp mai táng phí đối tượng dân công hoả tuyến tổng số tiền 29.800.000 đồng.

Hoàng Hằng

VHXH

 

About