Skip to main content

Họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng nông thôn mới năm 2021

Ngày 17/02, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới  xã Vân Nham họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Tham dự buổi họp có đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, TT HĐND xã, các thành viên Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã theo “Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND xã Vân Nham.

 Nội dung của cuộc họp: Phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên trong Ban Quản lý phụ trách các tiêu chí và các thôn; Thống nhất rà soát các tiêu chí để xây dựng báo cáo trình Ban chỉ đạo và cấp trên để kịp thời phân bổ nguồn vốn và đầu tư cho xã.

 

Họp Ban Quản lý nông thôn mới tại hội trường

 nhà văn hóa xã Vân Nham

Tính  đến nay xã Vân Nham đạt 14/19 tiêu chí. trong đó còn 5 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm; tiêu chí giao thông; tiêu chí trường học; tiêu chí điện và tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa.  

Kết luận buổi họp, đồng chí Lăng Văn Lịch, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của xã yêu cầu Các đồng chí được phân công phụ trách cần thực hiện bám sát cở sở, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, đặc biệt quan tâm đến các tiêu chí chưa đạt nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Xây dựng kế hoạch chủ động tuyên truyền tổng thể về chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo đúng quan điểm chủ trương. Quyết tâm phần đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới vào cuối năm nay.

Hoàng Hằng, VHXH

 

About