Skip to main content

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022

Chiều ngày 28/02 công đoàn cơ sở xã Vân Nham tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năn 2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và toàn thể các đồng chí công đoàn cơ sở xã.

1

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình cán bộ công chức năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năn 2022 của UBND xã; thông qua quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế thu, chi tài chính công đoàn năm 2022.

 Năm 2021, Công đoàn cơ sở xã luôn quan tâm thực hiện đúng chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức và người lao động. Ngoài lương và phụ cấp, chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ của người lao động được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Công tác thi đua được bình xét công khai, dân chủ. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động chung sức xây dựng nông thôn mới, công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được công đoàn xã phát động, phối hợp thực hiện đạt hiệu quả; không chỉ tạo mối đoàn kết gắn bó, động viên cán bộ, công chức, người lao động hăng say công tác mà còn góp phần tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung báo cáo, trong đó tập trung cao vào các nội dung quy đinh tại quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ thăm hỏi, khen thưởng của Công đoàn năm 2022 nhằm góp phần tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong tổ chức điều hành, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan và tổ chức Công đoàn trong năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lăng Văn Lịch, bí thư Đảng ủy xã đã ghi nhận những kết quả, thành tích và sự tự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức xã, đồng thời nhấn mạnh cán bộ, công chức xã tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phát huy hơn nữa vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Cán bộ đoàn viên cơ quan nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức tận tụy phục vụ nhân dân. Phấn đấu góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và hưởng ứng các phong trào thi đua có hiệu quả.  

Hoàng Hằng, VHXH

 

About