Skip to main content

Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 26/KH-MTTQ-BTT ngày 24/10/2022 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vân Nham, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vân Nham đã xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Sáng ngày 04/11/2022 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vân Nham đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc điểm tại khu dân cư thôn Chùa Lầy, đến dự với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có đại biểu huyện Hữu Lũng, Đ/c Đào Thị Phương Lan, Ủy viên BCH huyện ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hữu Lũng, Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hữu Lũng, đại biểu xã; Đ/c Lăng Văn Lịch, bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Đ/c Lục Văn Phay, phó bí thư TT Đảng ủy, Đ/c Phạm Trọng Nghĩa, phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Đ/c Lương Thị Chiến, Ủy viên BTV Đảng ủy, phó chủ tịch HĐND xã, Đ/c Bùi Đình Quyết Đoàn, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam xã. Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các ban nghành đoàn thể xã, trưởng ban công tác Mặt trận các khu dân cư trên địa bàn xã. các đồng chí cán bộ, Đảng viên và toàn thể bà con nhân dân trong Khu dân cư thôn Chùa Lầy.

Triệu Hoàng VHXH

Mục đích của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhăm tăng cường sức mạnh khối Đại đoàn kết các dân tộc và sự gắn bó mặt thiết giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong công đồng; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư,khơi dậy tiềm năng,sức sáng tạo của nhân dân trong thực hiện đường lối, chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của xã. Tổ chức Ngày hội để kịp thời động viên, khích lệ Nhân dân đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, cùng nhau phát triển kinh tế- xã hội và tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Ngày hội Đại đoàn kết là dịp để Nhân dân tự đánh giá kết quả tự quản của cộng đồng; suy tôn, biểu dương các cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Triệu Hoàng VHXH

About