Skip to main content

Tham dự Hội thi múa sư tử dân tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện kế hoạch số 102/KH-SVHTTDL ngày 19/8/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về Tổ chức Hội thi múa sư tử dân tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Thực hiện Quyết định số 122/QDD-TTVHTTTT ngày 11/10/2022  của Giám đốc Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông huyện Hữu Lũng về việc thành lập đoàn tham gia Hội múa sư tử dân tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn năm 2022.ảnh minh họa

Ngày 21/ 10/2022 đội múa sư tử thôn Bản Mới xã Vân Nham đã tham gia Hội thi múa sư tử dân tộc Tày, Nùng tại Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn và khuôn viên tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ. Đoàn múa sư tử gồm 16 thành viên tham gia các nội thi theo thể lệ của Ban tổ chức và đạt giải ba. Qua Hội thi múa sư tử dân tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn năm 2022 đã giúp cho đội múa sư tử của thôn Bản Mới xã Vân Nham giao lưu, trao đổi, học tập các đội múa sư tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, góp phần bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Lạng Sơn. 

About