Skip to main content

Vân Nham phát gạo cứu đói giáp hạt cho 196 nhân khẩu

Đối tượng được nhận cứu trợ là những gia đình thực sự thiếu đói, trong đó ưu tiên những hộ nghèo, cận nghèo, … Mức hỗ trợ  15kg/nhân khẩu/tháng.

1

Các hộ dân đến nhận gạo hỗ trợ

Ngay sau khi nhận gạo cứu đói UBND xã đã thông báo cho các hộ gia đình thiếu đói đến nhận gạo. Tổng số gạo cứu đói giáp hạt năm 2022 là 2.940 tấn, số hộ:63; số nhân khẩu: 196 nhân khẩu. 

Khi nhận được gạo các hộ thiếu đói rất vui mừng, phấn khởi vì được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương quan tâm kịp thời giúp đỡ.  Mong rằng, từ nguồn hỗ trợ của Chính Phủ này, người dân sẽ khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu trên mảnh đất quê hương mình./.

Hoàng Hằng, VHXH