Skip to main content

Xã Vân Nham thực hiện trợ giúp xã hội cho Nhân dân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 Để thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội, hỗ trợ Tết cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ thiếu đói, góp phần ổn định đời sống Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022 trên địa bàn xã. UBND xã Vân Nham tiến hành rà soát,   lập danh sách số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022 để có phương án trợ giúp.

Ngày 05/01/2021 Ủy ban nhân dân huyện Lữu Lũng đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND về việc trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Hình thức trợ giúp bằng gạo, số gạo cứ trợ xã Vân Nham là  43 hộ, với 131 nhân khẩu; số gạo được hỗ trợ  1.965 kg.

Các hộ nghèo đến nhận gạo cứu trợ tại nhà Văn hóa xã

Thông qua việc trợ giúp, cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán đã góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân thuộc các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, giúp cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm ai cũng có Tết, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm. Là nguồn động viên lớn đối với các hộ dân trong dịp Tết Nguyên đán và đó là một trong những động lực để chính quyền địa phương phấn đấu cùng bà con giảm nghèo bền vững.

 Hoàng Hằng, VHXH

 

 

 

 

About