Skip to main content

Ủy ban MTTQ, Đoàn thể

  • UBMTTQ:

+ Đ/c: Bùi Đình Quyết Đoàn – Chủ tịch MTTQ xã;  Sđt: 0346226900

  • Các đoàn thể:

+ Đ/c: Triệu Thị Bình – Chủ tịch HLHPN xã; Sđt: 0356747783

+Đ/c: Đàm Quốc Cường – Chủ tịch HND xã;  Sđt:  0857152234

+Đ/c:  Lâm Văn Lợi – Chủ tịch HCCB xã;  Sđt: 0389799409

+ Đ/c: Lăng Văn Ninh – Bí thư ĐTN xã;  Sđt: 0833398688

About