Skip to main content

Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số: 14-KH/UBH-HCTĐ-PD&ĐT, ngày 30/05/2022. Về việc phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022. Ủy ban hội LHTN Việt Nam xã Vân Nham phối hợp cùng Hội CTĐ xã Vân Nham. Tổ chức triển khai tuyên truyền vận động các tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện năm 2022.ảnh minh họaảnh minh họa 1

About