Skip to main content

Hội đồng nhân dân xã Vân Nham khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề)

Sáng ngày 22/3/2024, tại hội trường Nhà văn hóa UBND xã, HĐND xã Vân Nham tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) để thảo luận, biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức vụ thuộc HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2023 – 2026.

Dự kỳ họp, có đồng chí Mai Xuân Thắng - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch  HĐND huyện; đồng chí Lăng Văn Lịch - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Phạm Trọng Nghĩa - Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã, Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy HĐND, UBND, UBMTTQ xã, cùng dự có các đại biểu HĐND xã đã về dự đông đủ.

Tại kỳ họp, đồng chí Lăng Văn Lịch - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã khai mạc kỳ họp.

1
Chủ tọa, thư ký kỳ họp

          Tại kỳ họp đồng chí Mai Xuân Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch  HĐND huyện phải biểu chỉ đạo kỳ họp.

1

Đồng chí Mai Mai Xuân Thắng phát biểu

Đồng chí Lương Thị Chiến - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã trình kỳ họp tờ trình của HĐND xã về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Lăng Văn Ninh Ninh, Bí thư Đoàn xã - Đại biểu HĐND xã và đồng chí Triệu Thị Bình, Chủ tịch Hội LHPN xã - Đại biểu HĐND xã; Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã đối với đồng chí Bùi Đình Quyết Đoàn - Đại biểu HĐND xã và đồng chí Lăng Văn Ninh Ninh, Bí thư Đoàn xã - Đại biểu HĐND xã.

          Tại kỳ họp đồng chí Lăng Văn Lịch, Chủ tịch HĐND xã đã trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Lương Thị Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy xã và đồng chí Bùi Đình Quyết Đoàn – Đại biểu HĐND xã.

Với tinh thần làm việc dân chủ và trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND xã đã tập trung thảo luận, hoàn thành nội dung kỳ họp. Trên cơ sở xem xét tờ trình của HĐND xã; căn cứ các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương các đại biểu HĐND xã đã dân chủ thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết như sau:

          Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2024 – 2024;

          Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2024 – 2024;

          Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm và bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2024 – 2024;

1

Lãnh đạo huyện và xã tặng hoa chúc mừng các đồng chí

được bầu giữ các chức vụ tại kỳ họp 

Đồng chí Bùi Đình Quyết Đoàn, Phó Chủ tịch HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2024 phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị công tác mới: Trước hết, cho phép tôi được trân trọng cám ơn các vị Đại biểu HĐND xã đã dành sự tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là vinh dự to lớn đối với tôi, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cử tri trong toàn xã.

1

Đồng chí Bùi Đình Quyết Đoàn, Phó Chủ tịch HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2024 phát biểu./.

Hoàng Thị Kiên

Văn phòng – Thống kê xã

  

About