Skip to main content

Đại hội Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Vân Nham lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Trong ngày 14/3/2024, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vân Nham tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

1

 Ảnh quang cảnh Đại hội UB MTTQ Việt Nam xã Vân Nham lần thứ XX,

 nhiệm kỳ 2024 – 2029

Về dự Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện. Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn và các đại biểu nguyên là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vân Nham qua các thời kỳ.

1

 

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Vân Nham và các tổ chức thành viên luôn bám sát Nghị quyết của Ban chấp hành Đãng bộ xã, góp phần quan trọng trong việc vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết, tạo sự nhất trí và dồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Thực hiện đạt và vượt 5 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Mặt trận tổ quốc  xã khóa XIX đã đề ra, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của địa phương.

Hàng năm, Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận thôn tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, trên 100% khu dân cư tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội (tăng 41% só với Nghị quyết). Thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn  kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh hằng năm 100% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, trung bình hàng năm đạt 94% gia đình đạt gia đình văn hóa, có 02/17 thôn hoàn thành các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

1

Đồng chí Hoàng Văn Thưởng, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua UB MTTQ Việt Nam xã Vân Nham đã vận động nhân dân đ đường bê tông nông thôn được 20,87km, với số tiền đối ứng là 6.469.800.000 đồng; vận động hiến trên 6.390 m2 đất các loại để xây dựng đường giao thông và các công trình phục vụ cộng đồng; vận động cán bộ, nhân dân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ được 105.890.000 đồng để hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xây mới và sửa chữa nhà ở, cứu đói, hỗ trợ học sinh nghèo đi học; vận động ủng hộ đồng bào Miền Trung  bị thiệt hại do mưa lũ, phòng chống dịch Covid- 19, xây dựng đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới tỉnh Lạng Sơn, xây nhà Đại đoàn kết tỉnh Điện Biên, xây dựng đền Chi Lăng và nhân dân tỉnh Lạng Sơn bị thiệt hại do mưa lũ được 209.342.000.000 đồng  tiền mặt và một số nhu yếu phẩm. Phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm xây mới được 02 nhà Đại đoàn kết; sửa chữa được 02 nhà.

1

 

Ông Hoàng Văn Thưởng, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện trao Bằng khen của

Trung ương MTTQ Việt Nam cho UB MTTQ Việt Nam xã Vân Nham

1

Tặng quà lưu niệm các đại biểu là nguyên Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam

xã Vân Nham qua các thời kỳ

1

Tặng quà lưu niệm cho các đại biểu thôi không tham gia Ủy viên

 UB MTTQ Việt Nam xã Vân Nham khóa XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029

 

1

Chủ tịch UBND xã trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân

có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024

Trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQ xã đã chủ trì tổ chức được 11 cuộc giám sát; phối hợp tham gia các cuộc giám sát những vấn đề mà Nhân dân và cử tri quan tâm, được dư luận Nhân dân ủng hộ và ghi nhận.

Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã trong nhiệm kỳ 2019 - 2024; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2024 – 2029, với 9 chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể. Trong đó tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận tổ quốc  xã, vận động để nâng cao tỷ lệ thu hút đoàn viên, hội viên và Nhân dân; nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng xã Vân Nham ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 41 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc  xã Vân Nham khóa XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ông Lục Văn Phay, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã khóa XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận tổ quốc huyện, nhiệm kỳ 2024 – 2029./.

Hoàng Thị Kiên

Văn phòng – thống kê xã

About