Skip to main content

Khai mạc huấn luyện dân quân xã năm 2024

Sáng ngày 15/4/2024 Ban chỉ huy quân sự xã Vân Nham tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân xã năm 2024 tại hội trường Nhà văn hóa xã Vân Nham

 

          Tham dự khai mạc huấn luyện có Trung tá Hoàng Văn Viện, phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng BCHQS huyện. Đồng chí Lăng Văn Lịch, Bí thư đảng uỷ, chủ tịch HĐND, chính trị viên Ban CHQS xã. Đồng chí Phạm Trọng Nghĩa, Phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND , chủ tịch HĐNVQS xã; cùng các đồng chỉ trưởng các đoàn thể, các đồng chí trong hội đồng nghĩa vụ quân sự xã có mặt dự khai mạc huấn luyện dân quân.

           Tại lễ khai mạc đồng chí Lăng Văn Ninh, chính trị viên phó Ban CHQS xã đã thông qua nội dung phát động thi đua trong huấn luyện năm 2024 . Tại đây đồng chí Ngô Văn Tuyền đã đại diện các chiến sỹ dân quân phát biểu  hứa hẹn, thi đua trong huấn luyện.

1

Đồng chí Ngô Văn Tuyền đã đại diện các chiến sỹ dân quân phát biểu

Về dự khai mạc Trung tá Hoàng Văn Viện, phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng BCHQS huyện đã phát biểu quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn về công tác huấn luyện chiến đấu. Tăng cường công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng vị trí, ý nghĩa, nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu huấn luyện nhằm giúp cho lực lượng dân quân nâng cao nhận thức, giác ngộ chính trị, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, tư duy mới về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt chức năng tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng. Từ đó, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân và tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ địa phương xây dựng “thế trận lòng dân” trên địa bàn huyện ngày càng vững chắc. Đồng thời, thuần thục các động tác về kỹ, chiến thuật chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống; có kiến thức về công tác dân vận, công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

1

Trung tá Hoàng Văn Viện, phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng BCHQS huyện phát biểu.

           Phát biểu khai mạc huấn luyện đồng chí  Phạm Trọng Nghĩa, Phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND , chủ tịch HĐNVQS xã cũng yêu cầu các đồng chí dân quân thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Làm tốt công tác chuẩn bị, tập trung huấn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, huấn luyện sát với thực tế chiến đấu, tình hình thực tiến địa phương, duy trì nghiêm kỷ luật. Trong thời gian huấn luyện, các đồng chí dân quân phải nắm chắc nội dung kỹ, chiến thuật, vận dụng nội dung đã học vào hoạt động thực tiễn; các cơ quan đơn vị quản lý chặt chẽ quân số, bảo đảm an toàn tuyện đối về người và vũ khí trang bị.

          Trong đợt huấn luyện dân quân năm 2024 có 62 chiến sỹ dân quân tham gia, Trong đó huấn luyện theo đối tượng lực lượng cơ động 12 ngày, lực lượng tại chỗ 7 ngày. Với các nội dung huấn luyện đã được phê duyệt là: Pháp lệnh về DQTV; Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; DQTV làm công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Một số vấn đề chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Giữ vững biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam; Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương, cơ sở và cơ quan; Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu; Tính năng chiến đấu, cấu tạo, tác dụng các bộ phận của súng, Kỹ thuật cấp cứu và vận chuyển người bị thương trong chiến đấu phòng thủ cấp xã, thị trấn; Thực hành tập bắn súng, ném lựu đạn xa đúng hướng… ./.

         

Hoàng Hằng

VHXH

About