Skip to main content
Một số lưu ý về thực hiện trách nhiệm bảo hành theo quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Chính sách bảo hành là một trong các nội dung quan trọng, có tác động đáng kể tới quyết định mua bán hàng hóa, dịch vụ của người tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh thị tr

Hơn 10.000 người tiêu dùng Úc sẽ được mời dùng thử gạo "made in Việt Nam"

Ngày 17/8, Bộ Công Thương cho biết, Bộ này sẽ phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Úc tổ chức chương trình xúc tiến thương mại, mời 10.000 người tiêu dùng Úc dùng thử gạo

Lễ Trao quyết định HTNV tham gia DQ và bế mạc huấn luyện năm 2021

Lễ kết nạp chiến sĩ dân quân mới và khai mạc huấn luyện năm 2021

Ngày 04 tháng 5 năm 2021 tại hội trường nhà văn hóa xã ban chỉ

Subscribe to An ninh - Quốc phòng

About