Skip to main content

Lễ kết nạp chiến sĩ dân quân mới và khai mạc huấn luyện năm 2021

Ngày 04 tháng 5 năm 2021 tại hội trường nhà văn hóa xã ban chỉ huy quân sự xã Vân Nham tổ chức lễ kết nạp chiến sĩ dân quân mới và khai mạc huấn luyện năm 2021. Tham dự lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã và tất cả các đồng chí trong hội đồng nghĩa vụ quân sự xã và toàn thể các chiến sỹ dân quân. Tại buổi lễ Ban chỉ huy quân sự xã kết nạp 23 đồng chí dân quân mới.

About