Skip to main content
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
24/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành
18-12-2023
Lĩnh vực
Loại văn bản

About