Skip to main content
Trích yếu THÔNG BÁO Kết luận Phiên họp UBND xã giao ban đánh giá công tác tháng 3, phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2024 (Ngày 01 tháng 4 năm 2024)
Số hiệu văn bản
14/TB-UBND
Ngày ban hành
14-04-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About