Skip to main content
Trích yếu KẾ HOẠCH Tuyên truyền, triển khai Cuộc thi ảnh “Giây phút hạnh phúc bên gia đình” tỉnh Lạng Sơn năm 2024
Số hiệu văn bản
10/KH-VHTT
Ngày ban hành
09-04-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About