Skip to main content
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
01/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành
19-04-2023
Lĩnh vực
Loại văn bản

About