Skip to main content
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
05/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành
14-07-2023
Lĩnh vực
Loại văn bản

About