Skip to main content
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
07/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản

About