Skip to main content
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế trên địa
Số hiệu văn bản
08/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành
14-07-2023
Lĩnh vực
Loại văn bản

About