Skip to main content
Trích yếu KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn xã Vân Nham năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu THÔNG BÁO Kết luận Phiên họp UBND xã giao ban đánh giá công tác tháng 3, phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2024 (Ngày 01 tháng 4 năm 2024)
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu KẾ HOẠCH Tuyên truyền Cải cách hành chính xã Vân Nham năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu CHƯƠNG TRÌNH Làm việc của Ủy ban nhân dân xã năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu V/v tậptrung, tăng cường các biện phápứng phó với rét đậm, rét hạitrên địabàn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu ề công tác tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại,tố cáo, kiến nghị phản ánh của côngdân năm 2023và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban quản lý "Địa chỉ tin cậy" xã Vân Nham
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu KẾ HOẠCHTổchức các hoạt độngmừng Đảng -mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu CHƯƠNG TRÌNHCông tác của UBND xãtháng 12năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Văn bản của Xã

About