Skip to main content

Đại hội công Đoàn cơ sở xã Vân Nham lần thứ V nhiệm kỳ 2023-2028

Chiều ngày 21/4/2023 Công đoàn cơ sở xã Vân Nham  tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.  Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Thị Bích Hà, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã; đại diện lãnh đọa ủy ban nhân dân xã;  cùng toàn thể các đoàn viên công đoàn xã.

Công đoàn xã Vân Nham có tổng số 29 cán bộ, công chức,  viên chức, người lao động; tổng số đoàn viên là Đảng viên là 27 đồng chí. Thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn xã nhiệm kỳ 2017 – 2023, Ban chấp hành công đoàn xã thường xuyên quan tâm đến công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, thông qua các ngày lễ, tết, qua các chuyến thăm quan, học tập kinh nghiệm. Thăm hỏi được 30 lượt đoàn viên và người thân với số tiền là 7.500.000 đồng, viếng thân nhân đoàn viên qua đời 4 lượt với số tiền 1.610.000 đồng……

 

Về tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, hàng năm Công đoàn xã đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể đoàn viên công đoàn. Nội dung thi đua tập trung vào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào Xanh - Sạch - Đẹp; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của hội nhập và phát triển”, phong trào “Văn hóa, thể thao…” nhằm nâng cao thể chất, đời sống vật chất tinh thần, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, đoàn viên công đoàn còn tích cực tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19;  xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu tại địa phương; thông qua các hoạt động tuyên truyền, các hoạt động tình nguyện góp phần xây đựng NTM  năm 2022. 

1

Toàn cảnh đại hội

Ngoài ra, Ban Chấp hành công đoàn còn thường xuyên chú trọng việc đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn. Ban nữ công thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nữ đoàn viên công đoàn trong cơ quan, thực hiện tốt Luật bình đẳng giới và công tác phòng chống bạo lực gia đình, tham gia xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc… 

Nhiệm kỳ mới, công đoàn cơ sở xã Vân Nham tiếp tục nâng cao vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ đối với đoàn viên và cán bộ, công chức, lao động; tăng cường phát triển vì lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tích cực xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất và tiến bộ, tham gia và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào xây dựng NTM…. 

 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn khoá mới gồm 03 đồng chí; bầu chủ tịch công đoàn cơ sở xã và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện Hữu Lũng, nhiệm kỳ 2023 – 2028./.

Hoàng Hằng

VHXH

About