Skip to main content

HLHPN xã Vân Nham tổ chức Hội nghị đối thoại chủ đề: " phòng chống bạo lực gia đình" và " vệ sinh môi trường"

HLHPN xã Vân Nham tổ chức Hội nghị đối thoại chủ đề: " phòng chống bạo lực gia đình" và " vệ sinh môi trường"

Chiều ngày 26/9/2023 Hội LHPN xã Vân Nham tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách với chủ đề: " phòng chống bạo lực gia đình" và " vệ sinh môi trường" với trên 40 cán bộ hội viên, phụ nữ trên địa bàn xã tham gia.

Tại buổi đối thoại các đại biểu đã có 8 ý kiến tập trung vào các vấn đề: "Chính sách phòng chống bạo lực gia đình và" và công tác vệ môi trường"Các ý kiến đã được cấp ủy, chính quyền địa phương giải đáp thỏa đáng.

1

Đồng chí Sầm Văn Dậu, phó chủ tịch UBND xã phát biểu tại hội nghị

               Đây cũng là dịp để hội viên phụ nữ chia sẻ những băn khoăn, vướng mắc trong thực hiện các chế độ, chính sách và trong cuộc sống và thông qua hoạt động này nhằm nâng cao năng lực làm chủ của phụ nữ, góp phần đảm bảo tiếng nói, sự tham gia của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đây là diễn đàn thực hành dân chủ thể hiện trách nhiệm của các cấp Hội trong phát huy quyền dân chủ trực tiếp của phụ nữ, là dịp để cấp ủy, chính quyền lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ, qua đó giải đáp những vấn đề hội viên, phụ nữ quan tâm và tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hoàng Hằng

VHXH

About