Skip to main content

Hội nghị tuyên truyền thực hiện cấp thẻ BHYT theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP

Hội nghị tuyên truyền thực hiện nghị định số 75/2023-NĐ-CP

Thực hiện Công văn số 2272/SLĐTBXH-BTXHTE-ngày 31/10/2023 của sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Lạng Sơn  về việc t.UBND xã  Vân Nham phối hợp với BHXH huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền BHXH, BHYT ở xã:

Tham dự hội nghị gồm có;

- Đại diện lãnh đạo BHXH  bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn

- Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ xã Vân Nham

- Thành viên BCĐ thực hiện chính sách BHXH – BHYT xã

- Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng trưởng ban công tác mặt trận thôn

- Đại diện các hộ dân chưa tham gia BHYT là hộ dân tộc thiểu số.

1

Toàn cảnh hội nghị

Nội dung hội nghị:

Triển khai Nghị định số 75/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP, trong đó bổ sung đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng là “Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.

             Hoàng Hằng

VHXH

About