Skip to main content

Đảng bộ, Ủy ban nhân dân xã Vân Nham tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng, chính quyền năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và Lễ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Sáng ngày 11/01/2024, Đảng bộ, Ủy ban nhân dân xã Vân Nham tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng, chính quyền năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và Lễ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Về dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Mai Xuân Thắng – Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hữu Lũng, đồng chí Nguyễn Duy Toàn, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hữu Lũng, Đảng bộ xã có đồng chí Lăng Văn Lịch, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Phạm Trọng Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng ủy, các đồng chí là thành viên UBND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự Hội nghị có có các đồng chí là Trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội xã, các đồng chí cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách xã, các đồng chí là Bí thư, phó Bí thư các chi bộ trực thuộc, Trưởng thôn các thôn trên địa bàn, lãnh đạo các đơn vị trường học trực thuộc.

Tại Hội nghị đồng chí Lục Văn Phay, Phó Bí thư Đảng ủy xã đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ xã; đồng chí Sầm Văn Dậu thông qua Báo cáo Tổng kết kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của UBND xã.

Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban nhân dân xã Vân Nham đã đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng - an ninh. Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

1

     Hình ảnh tại hội nghị

 Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt trong phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện đảm bảo tiến độ, có nhiều kết quả đáng khích lệ, công tác an sinh xã hội được giữ vững. Hoạt động văn hóa - xã hội, các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và kỷ niệm các ngày lễ lớn; chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên; công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm có những chuyển biến rõ rệt. Quốc phòng - An ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ được thực hiện tốt hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tuyển quân năm 2023, công tác khám sơ tuyển và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 thực hiện tốt.

       Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận, trao đổi góp ý của các đại biểu đều nhất trí Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ xã; Báo cáo Tổng kết kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của UBND xã. Với tinh thần dân chủ, khách quan, các đại biểu cũng đã thẳng thắn nêu ra một số vấn đề còn tồn tại hiện nay trong Đảng bộ, chính quyền  đề xuất những giải pháp cụ thể để công tác lãnh đạo của Đảng, chính quyền  trong thời gian tới ngày càng sâu sát, thiết thực, hiệu quả cao.

1

                      Đại diện các tổ chức, cá nhân tham luận tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Xuân Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó CT HĐND Huyện- Phụ trách xã đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ và chính quyền xã Vân Nham và những kết quả mà Đảng ủy, và UBND xã đạt được trong năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh: Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023, Đảng bộ và UBND xã xã Vân Nham cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt Chi bộ, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới. Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thực hiện hoàn thành việc phối hợp giải quyết việc tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình với công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc, quyết tâm hoàn thành các chương trình mục tiêu, phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024

1

Đồng chí Mai Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó CT HĐND Huyện- Phụ trách xã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị đại diện Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Vân Nham đã long trọng nhận cờ thi đua của Chính phủ đã có thành tích “Hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn”do đại diện Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện Hữu Lũng trao.

1

Đại diện các cơ quan, tổ chức tặng hoa chúc mừng

Hoàng Thị Kiên

Văn phòng- Thống kê xã

About