Skip to main content

Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024

Vào ngày 18/01/2024, được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy xã Vân Nham, UBND và BCH Công đoàn cơ sở xã Vân Nham đã tổ chức Hội nghị CBCC xã Vân Nham năm 2024.

Dự Hội nghị có Lăng Văn Lịch - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Phạm Trọng Nghĩa – Chủ tịch UBND xã, đồng chí Lương Thị Chiến – PCT HĐND, Chủ tịch Công đoàn xã và cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động của bộ máy cán bộ cơ quan trong việc thực hiện Nghị quyết chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của CBCC thực hiện trong năm 2023 và thực hiện chính sách chăm lo vật chất tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích của cán bộ công nhân viên và người lao động. Đồng thời chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong công tác chuyên môn của từng bộ phận, tác phong làm việc và đạo đức ứng xử của cán bộ, công chức nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

1

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo Tình hình hoạt động của cán bộ, công chức năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024; báo cáo quyết toán tài chính công đoàn 2023; thông qua quy chế chi tiêu nội bộ của UBND và Công đoàn xã năm 2024.

1

Ảnh tại Hội nghị

Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung báo cáo, trong đó tập trung cao vào các nội dung quy đinh tại quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ thăm hỏi, khen thưởng của Công đoàn năm 2024 nhằm góp phần tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong tổ chức điều hành, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan và tổ chức Công đoàn trong năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lăng Văn Lịch –Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã ghi nhận những kết quả, thành tích và sự tự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức xã, đồng thời nhấn mạnh cán bộ, công chức xã tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phát huy hơn nữa vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong mọi hoạt động của cơ quan. Cán bộ đoàn viên cơ quan nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức tận tụy phục vụ nhân dân. Phấn đấu góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và hưởng ứng các phong trào thi đua có hiệu quả. Phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua trong năm 2024.

Công đoàn cơ quan UBND xã Vân Nham có 30 đoàn viên công đoàn. Năm 2023, Công đoàn xã luôn quan tâm thực hiện đúng chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức và người lao động. Ngoài lương và phụ cấp, các chế độ nghỉ lễ của người lao động được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Công tác thi đua được bình xét công khai, dân chủ. Cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2024, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và cơ quan UBND xã phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, người lao động thuộc cơ quan UBND xã với các mục tiêu chủ yếu: Công đoàn cơ sở xã đăng ký Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đề nghị Liên đoàn Lao động huyện tặng Giấy khen, cơ quan UBND xã đăng ký danh hiệu “Cơ quan văn hóa” ; 100% cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ, không có cán bộ vi phạm và bị xử lý kỷ luật.

Tại hội nghị, UBND x và Công đoàn  cơ sở xã tổ chức gặp mặt và chi tay đoàn viên công đoàn, công chức xã chuyên công tác đơn vị khác.

1

 

Hoàng Thị Kiên

Văn phòng – Thống kê xã

About