Skip to main content

Hội Nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã với nhân dân năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 31-KH/ĐU ngày 01/03/2022 của BCH Đảng ủy xã Vân Nham về việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã với nhân dân năm 2022. Đảng ủy và chính quyền xã Vân Nham tổ chức Hội nghị đối thoại vào sáng ngày 31/10/2022 tại Nhà văn hóa thôn Phổng, tham dự Hội nghị có đồng chí Lăng Văn Lịch Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Phạm Trọng Nghĩa Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, các đồng chí thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Vân Nham, các đồng chí cán bộ, công chức xã, các đc đại diện các ban nghành, các tổ chức chính trị - xã hội. Đại biểu đại diện BGH các nhà trường trên địa bàn xã, đại biểu Trạm Y tế xã, các đ/c là Bí thư Chi bộ-Trưởng thôn, Trưởng Ban CTMT, các đc đại biểu người uy tín đại diện nhân dân thuộc 17 thôn trên địa bàn xã. Tại Hội Nghị đồng chí Phạm Trọng Nghĩa Báo cáo tóm tắt kết quả về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối 2022. Hội nghị thảo luận có 13 ý kiến liên quan đến các lĩnh vực, giao thông, thủy lợi, điện, đất đai. Hội nghị đã tiếp thu ý kiến và trả lời làm rõ các nội dung của nhân dân quan tâm tại Hội nghị. Hội nghị kết thúc vào 11h30 cùng ngày.

About