Skip to main content

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hữu Lũng giao dịch tháng 3

Ngày 15/3, tại UBND xã Vân Nham, Ngân hàng CSXH huyện Hữu Lũng  giao dịch tháng 3 tại UBND xã Vân Nham công tác giao dịch chủ yếu là thu lãi, trả lãi theo kỳ và quay vòng vốn cho các hộ có nhu cầu vayCông tác giao dịch đảm bảo 5k theo quy định của bộ y tế về phòng chống dịch Covid-19.

  Tổng số dư nợ tính đến ngày 15/3/2022 là  28.773.500.000 đồng , tổng thu nợ tháng 3 là 1.153.000.000 đồng. Trong tháng 3 tổng số tiền cho vay tháng 3 là 1.100.000.000 đồng.

1

Giao dịch tại UBND xã Vân Nham

            Số tiền cho vay tháng 3 là 1.100.000.000 đồng, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp thêm nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống. Bên cạnh đó, chi nhánh đã tập trung khai thác các nguồn vốn thị trường, duy trì nhận tiền gửi tiết kiệm qua Tổ tiết kiệm và vay vốn, đẩy mạnh huy động tiền gửi dân cư tại các điểm giao dịch xã.

Hoàng Hằng

        VHXH

About