Skip to main content

Tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGap

Ngày 28/10, UBND xã Vân Nham phối hợp với Đoàn chuyên gia VietGap  tổ chức hội nghị tập huấn quy trình, kỹ thuật trồng cây thanh long cho thôn Hét, xã Vân Nham.

Tham gia lớp tập huấn có đoàn chuyên gia của VietGap và 56 hộ dân trồng Thanh Long của thôn Hét

 


Ảnh tại lớp tập huấn

Hội nghị tập huấn các nội dung: kỹ thuật trồng thanh long về thời vụ; Kỹ thuật nhân giống cây thanh long, kỹ thuật bón phân chăm sóc và phòng trừ bệnh trên cây thanh long; kỹ thuật thụ phấn cho hoa thanh long và điều khiển hoa ra trái vụ cách phát hiện, xử lý sâu bệnh thường gặp, các biện pháp quản lý sâu bệnh hại an toàn và các hiện tượng sinh lý thường gặp.

Thông qua lớp tập huấn nhằm cung cấp cho hội viên, nông dân kỹ thuật đúc cột, trồng và chăm sóc cây thanh long, đồng thời ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, làm tăng giá trị sản phẩm. Cũng thông qua lớp tập huấn nông dân hiểu rõ hơn về VietGap và sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGap.

Hoàng Hằng, VHXH


 

 

About