Skip to main content

Uỷ ban nhân dân xã Vân Nham Họp giao ban tháng 01 năm 2024

 Chiều ngày 02 tháng 01 năm 2024 Tại phòng họp UBND xã UBND xã Vân Nham họp giao ban công tác tháng 01

            Thành phần mời bao gồm: Đại diện lãnh đạo Đảng ủy: Đ/c Lăng Văn Lịch, BT Đảng ủy; TT HĐND xã: Đ/c Lương Thị Chiến, PCT HĐND xã; UB MTTQ xã: Đ/c Lương Văn Dũng, Phó CT UB MTTQ; Lãnh đạo các Hội: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên xã,

            Thành phần giao ban: Lãnh đạo UBND xã; Cán bộ, công chức thuộc UBND xã.

1

Ảnh giao ban

           Nội dung tại cuộc họp đã Đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 12 năm 2023 Bao gồm: Thu ngân sách 31600 đưa tổng thu ngân sách toàn xã năm 2023 lên 314….. đạt 114% huyện giao. Giải quyết đất đai: Hộ Lâm Văn Cương đã có Quyết định xử phạt, Mã Văn Đại đã có giấy triệu tập của Tòa án. Tiếp nhận kiểm tra đánh giá Trường Tiểu học 1 đạt mức độ 2.

Tại cuộc họp có các ý kiến thảo luận về các nội dung:  Chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, công tác tiếp dân và tiếp nhận đơn thư, công tác chuẩn bị thanh niên lên đường nhập ngũ, công tác làm thủy lợi ra quân đầu xuân, công tác tổ chức các hoạt động Mừng Đảng – mừng Xuân.

Kết luận tại cuộc họp giao ban đồng chí Lăng Văn Lịch bí thư Đảng ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo:

Đề nghị các đồng chí cán bộ, công chức xử lý các công việc nhanh nhạy, đặc biệt là xử lý về tranh chấp đất đai. Làm tốt công tác tặng quà các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán. Hoàn chỉnh công tác phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức thuộc UBND xã. Quan tâm đến kế hoạch mừng Đảng mừng Xuân và ra quân đầu xuân.

Hoàng Hằng

VHXH

         

 

About