Skip to main content

Rét hại, rét đậm kéo dài ở Bắc Bộ

Dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/1. Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân; rét hại kèm theo mưa có khả năng ảnh hưởng tới các hoạt động tham quan, du lịch, an toàn của các phương tiện tham gia giao thông. Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

 

1

  Đỉnh núi Mẫu Sơn đã xuất hiện mưa tuyết, băng giá 

Để chủ động đối phó với tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân và an toàn cho đàn vật nuôi, bảo vệ cây trồng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội huyện và yêu cầu các Phòng ban, ngành, UBND các xã, thị trấn khẩn trương, tập trung chỉ đạo, triển khai cấp bách các nhiệm vụ phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài trên địa bàn theo yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1404/CĐ-TTg ngày 22/12/2023 về việc chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài, Công văn số 602/BNN-CN ngày 19/01/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng chống đói, rét cho vật nuôi và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của các sở, ban, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh, các văn bản chỉ đạo của huyện; chủ động theo dõi, kiểm tra, bám sát địa bàn theo phân công, phụ trách, thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời báo cáo đề xuất cấp thẩm quyền xử lý, ứng phó các tình huống xảy ra hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại trên địa bàn.

Hoàng Hằng

VHXH

 

About