Skip to main content

Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 tuổi trở lên trên địa bàn xã Vân Nham năm 2024

Ngày 10 và ngày 11 tháng 01 năm 2024, UBND xã Vân Nham đã chỉ đạo Trạm y tế xã triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 tuổi trở lên trên địa bàn xã Vân Nham năm 2024
          Mục tiêu chung của đợt tiêm phòng này là: Phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 tuổi trở lên trên địa bàn xã Vân Nham với mục tiêu: Trong năm 2024 toàn xã hoàn thành tiêm chủng đảm bảo bao phủ miễn dịch cộng đồng, góp phần thực hiện toàn dân an toàn. Tùy theo lượng vắc xin được phân bổ, đảm bảo cho trong độ tuổi được tiêm sớm nhất, trước nhất và an toàn toàn nhất. Trong đó mục tiêu cụ thể là: Trên 95% trẻ từ 12 đến người lớn tuổi trên địa bàn toàn xã đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ 04 mũi vắc xin phòng COVID-19; Sử dụng hiệu quả khi nguồn vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ; đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng

1

Tiêm covid -19 tại trạm


          Sau 02 ngày triển khai tiêm các y, bác sĩ tại trạm y tế xã đã thực hiện khám sàng lọc và tiêm được 27 lọ vắc xin với 162 liều tiêm, trong đó tiêm cho trẻ trên 12 tuổi mũi 2 được 04 liều, mũi 3 được 157 liều, tiêm cho người trên 18 tuổi được 02 liều mũi 4. UBND xã đã chỉ đạo trạm y tế xã tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng COVID- 19 cho các đối tượng trong diện đủ điều kiện tiêm được vắc xin./.

Hoàng Thị Kiên

Văn phòng – Thống kê xã

About