Skip to main content

Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2022

Thắp nến tri ânHưởng ứng Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2022, với chủ đề Tuổi trẻ Vân Nham chung tay xây dựng nông thôn mới phối hợp với “Tuổi trẻ Học viện Nông nghiệp Việt Nam ”, tuổi trẻ Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn và tuổi trẻ Khoa Nông học triển khai nhiều hoạt động, phần việc ý nghĩa, góp phần cùng chính quyền xã Vân Nham và nhân dân thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mớiHỗ trợ đổ đường bê tông liên thôn

Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm nay có nhiều điểm đặc biệt với sự kết hợp thực hiện giữa Đoàn Thanh niên xã Vân Nham và 02 Liên chi Đoàn khoa: Kinh tế và Phát triển nông thôn và Nông học trường Học viện nông nghiệp Việt Nam với 33 tình nguyện viên là thanh niên, sinh viên của hai đơn vị, được tổ chức từ ngày 05/7/2022 đến ngày 19/7/2022 tại xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Các công trình, phần việc đều được phối hợp chặt chẽ cùng Đoàn Thanh niên xã Vân Nham và linh động thực hiện, đảm bảo an toàn, thích ứng trong điều kiện mới.

About