Skip to main content

Doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong năm 2022 xã Vân Nham phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo huyện Hữu Lũng và sự hỗ trợ, chung tay của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.ảnh minh họa

Ngày 11 tháng 10 năm 2022, Tổng Công ty lâm nghiệp Việt Nam -CTCP  (VinaFor) đã trao tặng quà và số tiền hỗ trợ 150.000.000 đồng cho 3 hộ nghèo trên địa bàn huyện Hữu Lũng (Hộ gia đình bà Đàm Thị Liệu, Hứa Thị Sao xã Vân Nham; hộ gia đình bà Hoàng Thị Ly xã Hồ Sơn), qua nguồn hỗ trợ đã giúp đỡ, tiếp thêm nguồn lực, kịp thời động viên các gia đình xây dựng nhà ở được an toàn, khang trang. Góp phần hoàn thành tiêu chí số 9 về nhà ở.

 

 

About