Skip to main content

Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai (sửa đổi)

Ngày 01 tháng 3 năm 2023, tại hội trường UBND xã Vân Nham  Uỷ ban nhân dân xã Vân Nham, uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vân Nham đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).  Dự hội nghị có đồng chí Lăng Văn Lịch bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND xã cũng các đồng chí cán bộ, công chức xã; các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng các thôn; các đồng chí trưởng ban công tác mặt trận; đại diện người uy tín; đại diện hợp tác xã.

1

Hội nghị đã thông qua kế hoạch phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam với UBND xã  Vân Nham về việc lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn xã đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Tại hội nghị các đại biểu đã đưa ra thảo luận và kiến nghị lên cấp trên những khó khăn, vướng mắc trong những năm qua.

Hoàng Hằng

VHXH

 

About