Skip to main content

Hội Nông dân xã Vân Nham tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 25/12/2023, Hội Nông dân xã Vân Nham tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Về dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nông Văn Bền – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hữu Lũng, đồng chí Lăng Văn Lịch – Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Về phía Hội Nông dân xã có các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nông dân xã, chi hội trưởng các chi hội.

Năm 2023, bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương, Hội Nông xã đã triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu thi đua và đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Nổi bật là tuyên truyền vận động cán bộ hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ của địa phương, các Chỉ thị, Nghị quyết của Hội Nông dân các cấp. Vận động cán bộ, hội viên tổ chức các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của dân tộc, của đất nước. Tuyên truyền và vận động cán bộ, hội viên tích cực xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; vận động xây dựng ủng hộ quỹ hỗ trợ nông dân  xã.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nông Văn Bền – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hữu Lũng ghi nhận những đóng góp của các cấp Hội Nông dân xã Vân Nham trong năm vừa qua. Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện chỉ rõ: Các cấp Hội Nông dân xã cần tập trung tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của Hội, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường chỉ đạo, xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội gắn với phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút và kết nạp hội viên. Tiếp tục đổi mới hình thức sinh hoạt chi theo hướng xây dựng mô hình chi nghề nghiệp gắn với sản xuất và đời sống của hội viên, nông dân. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội. Tiếp tục vận động nông dân đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Vận động nông dân giữ vững, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, hỗ trợ nông dân…

1

Toàn cảnh hội nghị

Tiếp tục vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng phong trào “Duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu”.

 Năm 2023, Hội nông dân xã Vân Nham đã tích cực triển khai các hoạt động và thu được nhiều kết quả trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và các phong trào thi đua gắn với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị địa phương. Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được Hội Nông dân huyện, các cấp ủy đảng, chính quyền ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. Tập thể Hội Nông dân xã được đánh giá, xếp loại mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Đồng chí Đàm Quốc Cường - Chủ tịch Hội nông dân xã thay mặt Ban Thường vụ Hội Nông dân xã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Hội Nông dân cấp trên cũng như tham luận của các đại biểu. Để phát huy hơn nữa trong thời gian tới, Hội Nông dân xã  Vân Nham tiếp tục phát động các phong trào thi đua và phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024./.

Hoàng Thị Kiên

Văn phòng - Thống kê xã

 

About