Skip to main content

Ngân hàng chính sách xã hội giao dịch tại xã

Sáng 15/01/2024 tại nhà văn hóa xã Vân Nham đã diễn ra buổi gaio dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Hữu Lũng tổ chức thu lại với 04 tổ vay vốn, thu nợ và giải ngân đối với các tổ vay vốn.

Tháng 01 năm 2024 tổng dư nợ toàn xã là 33.290.500.000 đồng, cho vay 1.700.000.000 đồng, thu nợ 198.000.000 đồng.

1

Ngân hàng chính sách giao dịch tại xã

Việc tổ chức giao dịch tại xã là một trong những đặc trưng của NHCSXH, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, giúp đỡ người dân ở các vùng ở xã được biết và tiếp cận với các nguồn vốn của NHCSXH thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương./.

Hoàng Hằng

VHXH

About