Skip to main content

Thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân trên địa bàn huyện

Công an huyện  Hữu Lũng phối hợp với công an xã tổ chức tiến hành tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong giải quyết các thủ tục hành chính; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân trên địa bàn huyện với mục tiêu đến ngày 31/12/2021 tất cả công dân đủ từ 14 tuổi trở lên được cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử.

Thời gian: Thứ 2 hàng tuần tiến hành thu nhận hồ sơ cấp CCCD tại bộ phận Một cửa UBND huyện; thứ 3 đến chủ nhật hàng tuần tiến hành cấp lưu động tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Xã Vân Nham ngày 03/11.

Cấp căn cước công dân tại xã Vân Nham

          Đối tượng từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp căn cước công dân.  Công dân khi đến làm việc đều chấp hành đeo khẩu trang và thực hiện 5 k theo quy định phòng dịch.

Công tác cấp căn cước sẽ được thực hiện liên tục đảm bảo mọi công dân đều có thẻ căn cước đúng quy định.

Hoàng Hằng, VHXH

 

About