Skip to main content

Xã Vân Nham khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022

Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022, sáng ngày 02/11/2021 Hội đồng NVQS xã Vân Nham tổ chức khám sơ tuyển NVQS đối với Thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ 2022.

Trong đợt khám tuyển lần này Hội đồng NVQS xã Vân Nham phát lệnh gọi 87 thanh niên trong độ tuổi từ 18 – 26 đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS. Vắng 7 thanh niên do đang ở trong vùng dịch không về được. Đồng thời, để thanh niên tham gia khám tuyển đông đủ, Hội đồng NVQS xã đã  gửi Lệnh gọi trước đó15 ngày để thanh niên có thời gian chuẩn bị sắp xếp công việc tham gia khám tuyển; đặc biệt đối với những thanh niên đang đi làm ăn xa, Hội đồng NVQS xã đã yêu cầu gia đình vận động thanh niên về tham gia khám tuyển theo đúng thời gian quy định.

 Để đảm bảo cho việc khám sơ tuyển an toàn và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh các thanh niên đến khám tại trạm y tế đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt.

Khám tại trạm y tế xã

Thực hiện NVQS là quyền và nghĩa vụ của công dân, do đó gia đình có con em trong độ tuổi nhập ngũ cần phát huy tinh thần trách nhiệm vận động con em mình đăng ky tham gia. Qua đó cùng địa phương phấn đấu các chỉ tiêu giao quân hàng năm.

 

Hoàng Hằng, VHXH

 

About