Skip to main content

Hội nghị trực tuyến tập huấn phát triển kinh tế số

Thực hiện Công văn số 1850/GM-STTTT ngày 13/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về dự hội nghị trực tuyến 3 cấp về tập huấn, triển khai phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 Ngày 16/9/2021 UBND  xã Vân Nham tham dự hội nghị trực tuyến tập huấn phát triển kinh tế số. Tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND xã Vân Nham có: Lãnh đạo UBND, các đồng chí trong ban chỉ đạo phát triển kinh tế số; trưởng các thôn.

Tại điểm cầu UBND xã Vân Nham

          Tại hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế số, hướng dẫn các quy trình để tham gia vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế số, các ý kiến tham gia về các giải pháp thực hiện làm sao cho có hiệu quả khi thực hiện, nêu ra được những khó khăn vướng mắc khi vào thực tế.

          Kết thúc hội nghị các thành phần tham dự đã nắm được các nội dung cơ bản, nắm bắt được những bài học kinh nghiệm của các địa bàn khác khi thực hiện chương trình sao cho đạt hiệu quả tốt nhất, hội nghị cũng chỉ ra các phương hướng nhiệm vụ cho địa phương thực hiện trong thời gian tới để đạt hiệu quả cao nhất đã đề ra.

Hoàng Hằng

VHXH